Ο  “Ασκληπιός Ενιαία Υγεία”, είχε τη τιμή να συναντηθεί με το Προεδρείο της UEVP, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, έγινε μια σύντομη αποτίμηση των δράσεων των δύο φορέων, την οποία ακολούθησε συζήτηση σχετικά την αναγκαιότητα της αντιμετώπισης των κρίσεων που έχουν προκύψει, μέσα από τη προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας.

Η έννοια του One Health είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, είπε η πρόεδρος του Asclepius One Health, κα Ελένη Παυλίδου, είμαστε αισιόδοξοι, γιατί η  παραγωγική αυτή συνάντηση, θα μπορέσει να αποτελέσει την αρχή για την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και ενημέρωσης της κοινότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.