Δίκτυο Υποστηρικτών

Ο «Ασκληπιός – Ενιαία Υγεία», στο πλαίσιο των σκοπών του, συμπράττει και συνεργάζεται με αναγνωρισμένους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με γνώμονα την διάδοση των σκοπών, των ιδεών και των εφαρμογών που περικλείονται στην επιστημονική έννοια και στον ορισμό της Ενιαίας Υγείας και ευρύτερα, της Δημόσιας Υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό  συνυπογράφει Μνημόνια Συναντίληψης και Καλών Πρακτικών με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, με κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς και έτσι συγκροτεί ένα ευρύ Δίκτυο Υποστηρικτών.

asclepius-partner-network

Ο “Ασκληπιός Ενιαία Υγεία” θα ήθελε να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές του, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάδειξη της σημασίας της Ενιαίας Υγείας και στην οικοδόμηση της σχέσης επιστήμης και πολιτικής, με στόχο την υγειονομική ασφάλεια.
Είμαστε περήφανοι που μας τιμούν με την βοήθειά τους.

Πώς θα γίνετε Υποστηρικτής

Μπορείτε να γίνετε κι εσείς υποστηρικτής/δωρητής του Ασκληπιός Ενιαία Υγεία, ανά πάσα στιγμή ενισχύοντας την δράση του, αναλαμβάνοντας το σύνολο ή μέρος των δαπανών που αφορούν συγκεκριμένο(α) έργο(α) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Όλοι οι δωρητές αναρτώνται στην ειδική κατηγορία του ιστοχώρου.
Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε πως μπορείτε και εσείς να στηρίξετε την προσπάθειά μας για μια Ενιαία Υγεία για όλους.

asclepius-sponsorship