Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ασκληπιού – Ενιαία Υγεία» εγκρίνει την υλοποίηση δράσεων και πράξεων του φορέα και έχει την αρμοδιότητα της καλής υπηρέτησης των σκοπών του. Τα μέλη του και οι αρμοδιότητες τους ορίζονται απ’ την Γενική Συνέλευση των εταίρων που είναι και το ανώτατο όργανο της εταιρείας.

Eleni-Pavlidou
Παυλίδου Ελένη, DVM, MBA

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

zois-marinos
Ζώης Μαρίνος

Γραφείο Τύπου

Ως Επιστημονικό Δίκτυο Αναφοράς, η πλατφόρμα ενώνει μερικούς από τους καλύτερους ερευνητές ειδικούς του «One Health» παγκοσμίως.Το Επιστημονικό του Συμβούλιο συγκροτείται από εθελοντές επιστήμονες διεθνούς κύρους, απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό, με κύριο μέλημα την διατύπωση ιδεών, προτάσεων, την έρευνα όπως και επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων, αναφορικά με πρωτοβουλίες και δράσεις του φορέα.

Theofanis-Kanellos
Δρ. Κανέλλος Θεοφάνης

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου

Georgios-Skrimizeas
Γεώργιος Σκριμιζέας

Μέλος

Τσιπιανίτης Ευστράτιος – Ερρίκος

Μέλος

Victor-J.-Del-Rio-Vilas
Professor Victor J. Del Rio Vilas

Μέλος

Andrew-R-Peters
Professor Andrew R Peters

Μέλος

Sofia-Boutsini
Δρ. Σοφία Μπουτσίνη

Μέλος

Δρ. Μιχάλης Κατσμιπούλας

Μέλος

komnenou
Καθηγήτρια Αναστασία Κομνηνού

Μέλος

Harris-Christodoulou
Χάρης Χριστοδούλου

Μέλος

Christos-Zafeiridis
Χρήστος Ζαφειρίδης, DVM, Msc

Μέλος

Georgios-Vitsas
Γεώργιος Βίτσας

Μέλος

Γιώργος Μαντζιάρος
Γιώργος Μαντζιάρας

Μέλος

Κουμεντάκος
Θαλής Κουμεντάκος – Κανδηλίδης

Μέλος

Theofanis-Kanellos
Δρ. Κανέλλος Θεοφάνης

Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής

Professor Laurence Rahme, M.Sc., Ph.D., M.A

Μέλος

Άννα Παπά
Καθηγήτρια Άννα Παπά, MD, Ph.D.

Μέλος

Στέφανος Κλαδάκης
Δρ. Στέφανος Κλαδάκης

Μέλος

Τσιπιανίτης Ευστράτιος – Ερρίκος

Μέλος

asclepius-smaragda-sotiraki
Δρ. Σμαράγδα Σωτηράκη

Μέλος

Eleni-Pavlidou
Παυλίδου Ελένη, DVM, MBA

Μέλος

zois-marinos
Ζώης Μαρίνος

Μέλος