Η ομάδα του «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΥΓΕΙΑ», δια της Προέδρου, κα Ελένη Παυλίδου και του Δρ Χρήστο Ζαφειρίδη, Μέλος του Επιστημονικού του Συμβουλίου, είχε την χαρά και την τιμή να συναντήσει τον Υφυπουργό Υγείας κο Δημήτριο Βαρτζόπουλο.
Κατά τη συνάντηση αυτή, διεξήχθη μια παραγωγική συζήτηση σε θέματα που άπτονται την στρατηγική της Ενιαίας Υγείας, και συνοπτική περιγραφή των δράσεων της πλατφόρμας μας.
Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό για τον χρόνο και την υποστήριξή του στις προσπάθειες και τον σχεδιασμό ενεργειών, οι οποίες έχουν στόχο πάντα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.