Η ομιλία του Δρ. Βασίλη Αποστολόπουλου, Διευθύνοντα Συμβούλου του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στο διεθνές Delphi Economic Forum VI, το οποίο διεξήχθη υβριδικά, 10-15 Μαίου, 2021.
Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Δρ Αποστολόπουλος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψην η έννοια της Ενιαίας Υγείας σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των μελλοντικών υγειονομικών απειλών και για αυτό ακριβώς το λόγο ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τον ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΥΓΕΙΑ.