Στα πλαίσια του 12ου Forum της ΕΛΕΚΖΣ, στις 1-2 Απριλίου 2023, στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε και ο  «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ONE HEALTH».
Οι σύνεδροι, είχαν την δυνατότητα μιας σφαιρικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες και τις δράσεις που ο Φορέας αναπτύσσει, εντός και εκτός Ελλάδας, με σκοπό τη διάδοση, και ενσωμάτωση της στρατηγικής της Ενιαίας Υγείας σε κάθε πολιτική που αναφέρεται στην προστασία της Υγείας ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξέφρασαν για το Εκπαιδευτικό κομμάτι, πολλές εταιρείες του χώρου, κτηνίατροι αλλά και φοιτητές, το οποίο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες δράσης μας, με αφορμή το πρόσφατο Εισαγωγικό Σεμινάριο για την Ενιαία Υγεία, που διοργάνωσε στις 30 Μαρτίου ο «Ασκληπιός-Ενιαία Υγεία» σε συνεργασία με το “Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος”.

Η ομάδα του «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ONE HEALTH» ευχαριστεί την Οργανωτική Επιτροπή της ΕΛΕΚΖΣ, αλλά και Όλους Εσάς για την ζεστή υποδοχή που μας επιφυλάξατε.

Η επικοινωνία που είχαμε, μας δίνει την δύναμη, να συνεχίσουμε, για “Μια Ενιαία Υγεία για Όλους”, για ένα Βιώσιμο Μέλλον».