Η 3η Νοεμβρίου κάθε χρόνου έχει καθιερωθεί, σ’ όλο τον κόσμο, ως Παγκόσμια Ημέρα της Ενιαίας Υγείας.

O «Ασκληπιός-Ενιαία Υγεία», η διεθνής πλατφόρμα Ενιαίας Υγείας, με έδρα την Ελλάδα, είναι φορέας που ενεργοποιεί το σύνολο των επιστημονικών δυνάμεων στην κατεύθυνση της διάδοσης και, κυρίως, της υπηρέτησης της παγκοσμίως παραδεδεγμένης και αναντίρρητης προσέγγισης ότι η υγεία των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία και την ευζωία των ζώων, αλλά και με την περιβαλλοντική ισορροπία γύρω μας.

Ειδικά σήμερα, στην εποχή μιας παγκόσμιας πανδημίας, όπου οι επιπτώσεις της έχουν δραματικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή μας, στην εποχή που οι προβλέψεις για την Κλιματική Κρίση αναφέρονται σε μια αλληλουχία επόμενων υγειονομικών κρίσεων, το πλαίσιο αρχών και πρακτικών της Ενιαίας Υγείας αναδεικνύεται ως η πιο στέρεη και αποτελεσματική απάντηση την οποία οφείλουν να υιοθετήσουν οι κυβερνήσεις, ο ιδιωτικός τομέας και η πολιτική.
Ολόκληρος ο πλανήτης είναι σ’ ένα κομβικό σημείο. Το περασμένο καλοκαίρι, στη Σύνοδο του G7, οι ηγέτες των μεγαλύτερων χωρών του πλανήτη αναγνώρισαν και επικύρωσαν την Ενιαία Υγεία ως βασική προτεραιότητα των πολιτικών τους. Και ως νευραλγικό άξονα αναχαίτισης νέων επιδημιών, μέσα απ’ την ισορροπία της υγείας ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος.

Ένα τεράστιο βήμα μπροστά.

Σ’ αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται ο «Ασκληπιός -Ενιαία Υγεία», μέλος μεγάλων ακαδημαϊκών δικτύων του εξωτερικού και συμμέτοχος σε think tanks με παγκόσμια απήχηση.

Ενιαία Υγεία σημαίνει υγιείς άνθρωποι, υγιή ζώα, «υγιές» περιβάλλον.

Είναι η νέα παγκόσμια επιστημονική αντίληψη που αναπτύσσεται ραγδαία, ως πεδίο συνεργασίας και κοινής στόχευσης πολλών διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων και ερευνητικών πεδίων, με βασική επιδίωξη την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, την περιβαλλοντική ισορροπία, την ευζωία των ζώων, την πρόληψη των πανδημιών, την έγκαιρη αντιμετώπιση και τον έλεγχο των ζωοοναθρωπονόσων, την ασφάλεια των τροφίμων, την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής κ.α.
Αυτό ακριβώς γιορτάζουμε την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, σ’ όλο τον κόσμο.