Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), η Ενιαία Υγεία (One Health) είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων, κρατικών πολιτικών και νομοθετικών παρεμβάσεων, καθώς και επιστημονικών ερευνών που συγκλίνουν και συνεργούν με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων δυνατόν ωφελειών στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.

Με έδρα στην Ελλάδα, ο «Ασκληπιός- Ενιαία Υγεία» είναι βασικός πυλώνας και ο πιο αξιόπιστος εταίρος προαγωγής και ενσωμάτωσης της Ενιαίας Υγείας σε καινοτόμες δράσεις που υπηρετούν την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την σύμπραξη – συνέργεια διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση.  

Ο «Ασκληπιός- Ενιαία Υγεία», συνεργάζεται με διακεκριμένους επιστήμονες, με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σ’ όλο τον κόσμο, με προμετωπίδα των σκοπών του την πρόοδο και την ευζωία ανθρώπων και ζώων, μέσω της επιτήρησης και της αναχαίτισης ασθενειών που προσβάλλουν ζώα και κατ’ επέκταση, μέσω συγχρωτισμού ή διατροφικής αλυσίδας, τους ανθρώπους (ζωοανθρωπονόσων).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ορίσει ως πρωταρχικά -αλλά όχι μοναδικά- πεδία δραστηριότητας της Ενιαίας Υγείας τον έλεγχο των ζωονόσων (κυρίως ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν απ’ τα ζώα στον άνθρωπο), την παρεπόμενη ασφάλεια των τροφίμων, την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιοτικά μέσω της υπερβολικής χρήσης τους σε ανθρώπους και ζώα. Άρα, χρειάζονται νέες δράσεις. Και νέες μέθοδοι.

Σ’ αυτό το «δόγμα», δηλαδή στην διακλάδωση και σύμπτωση πολλών επιστημονικών πεδίων που αναφέρονται στην διαδραστική σχέση άνθρωπος- ζώα- περιβάλλον, έρχονται οι απαντήσεις της Ενιαίας Υγείας. Και ο πυρήνας των δράσεων της.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταλήξει ότι η ανθρωπότητα οφείλει άμεσα να οδεύσει σ’ ένα νέο μονοπάτι. Και να συγκεράσει την γνώση και την έρευνα επιστημόνων και επαγγελματιών που έως τώρα κινούνταν, εν πολλοίς, παράλληλα. Άρα, όσοι δραστηριοποιούνται στη Δημόσια Υγεία, στην Υγεία των ζώων και στην προστασία των οικοσυστημάτων, οφείλουν να συναντηθούν στον «κοινό τόπο» της Ενιαίας Υγείας. Σ’ αυτή την επιστημονική ντιρεκτίβα, που δεν είναι καινούργια, αλλά τώρα αναγνωρίζεται όλο κι εκτενέστερα, βηματίζει αταλάντευτα ο «Ασκληπιός- Ενιαία Υγεία». Με δράσεις, με πρωτοβουλίες, με ανοικτούς ορίζοντες, με το φορτίο της επιστημονικής γνώσης των συνεργατών του, ώστε πολυκλαδικές αντιδράσεις να συνθέσουν μετωπικές, ενιαίες κι αδιάσειστες απαντήσεις για την Δημόσια Υγεία. Για την Υγεία όλων μας.