Στη Γενική Συνέλευση της Union of European Veterinary Practitioners (GA of UEVP) που φιλοξενήθηκε στην Μάλτα, το τριήμερο 24-27 Νοεμβρίου 2022, μετείχε ο «Ασκληπιός-Ενιαία Υγεία», ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της UEVP Piotr Kwiecinski, DVM, PhD.
Η Πρόεδρος του «Ασκληπιός -Ενιαία Υγεία» (AOH) κυρία Ελένη Παυλίδου, DVM, MBA, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο, τους στόχους και το όραμα του ΑΟΗ και να μιλήσει για τις δράσεις που ήδη υλοποιούνται, καθώς και για τις επόμενες άμεσες ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας.
Το δε ιδιαίτερο ενδιαφέρον που προκάλεσε στα μέλη της UEVP η ομιλία της κυρίας Παυλίδου, αλλά και οι παρατηρήσεις που ακολούθησαν, αποδεικνύουν τον ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο της σύγχρονης Κτηνιατρικής στην προαγωγή της Ενιαίας Υγείας και κυρίως στην πρόληψη των υγειονομικών απειλών.
Η Ενιαία Υγεία, όπως είπε η κυρία Παυλίδου, είναι η προσέγγιση μέσω της οποίας θα επιτευχθούν οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης, άμεσα και με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα: δηλαδή, η υγεία ανθρώπων και των ζώων, η ευζωία, η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, η επισιτιστική και κλιματική κρίση, η αντιμετώπιση ασθενειών κ.α.
Η Πρόεδρος του «Ασκληπιός Ενιαία Υγεία», στο τέλος της ομιλίας της, αφού ευχαρίστησε τους φορείς και τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας που υποστηρίζουν και συντάσσονται με τους στόχους του «Ασκληπιού -Ενιαία Υγεία» επεσήμανε ότι «μόνο μέσω της Ενιαίας Υγείας είναι δυνατή η αντιμετώπιση των κάθε είδους μελλοντικών απειλών. Και o ‘Ασκληπιός -Ενιαία Υγεία’ είναι εδώ για να βοηθήσει!».