Ο «Asclepius One Health» συμμετείχε στο 27ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της FECAVA, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχίας (8-11 Ιουνίου, 2022), με παρουσίαση Poster με τίτλο «Περιστατικά Οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) σε σκύλους και γάτες στην Ελλάδα». Σε αυτή τη μελέτη, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, ένα σύστημα επιτήρησης για τη συλλογή δεδομένων περιστατικών οστεοαρθρίτιδας σε σκύλους και γάτες (ΟΑ), που αντιμετωπίζουν οι κτηνίατροι στην καθημερινή πρακτική.

Επιπλέον, αξιολογήθηκε ο αντίκτυπος της προσθήκης μιας λίστας ελέγχου σκύλων και γάτων, συμπληρωμένου από τον ιδιοκτήτη κατοικίδιων, στη διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας. Τα ευρήματα έδειξαν, ότι τα συστήματα συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την εμφάνιση ασθενειών/συνδρόμων στην καθημερινή κλινική πράξη, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τους κτηνιάτρους καθώς μπορεί να τους βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό να προσαρμόσουν τη διαγνωστική και θεραπευτική τους προσέγγιση.

Αποδείχθηκε επίσης, ότι η εισαγωγή μιας λίστας ελέγχου που συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του κατοικίδιου, βοηθά και βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο διάγνωσης. Αυτή η μελέτη του «Asclepius One Health» έλαβε το Βραβείο της «Καλύτερο Poster του Συνεδρίου».
«Περιστατικά Οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) σε σκύλους και γάτες στην Ελλάδα». Βαλιάκος Γ., Τσιπιανίτης E, Tραχήλη A, Mαρίνος Z. 27th FECAVA Eurocongress, Prague (Czech Republic), 8 to 11 June 2022, p. 348.