Στις 16 Νοεμβρίου, διεξήχθη Συνάντηση εργασίας με την κα Κορίνα Λιούτα, Υπεύθυνη Επιστημονική Σύμβουλο στον Τομέα της Διασύνδεσης της Ενιαίας Υγείας για τα θέματα Αναπηρίας, με την Πρόεδρο Ελένη Παυλίδου.

Η Ψυχική Υγεία, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικούς στόχους της Ενιαίας Υγείας, και  για το λόγο αυτό ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ONE HEALTH, σχεδιάζει μια σειρά δράσεων, μέσα από τις οποίες θα αναδεικνύονται οι υφιστάμενες ανάγκες αλλά και οι προτεινόμενες λύσεις.

Ευχαριστούμε πολύ και πάλι, την κα Κορίνα Λιούτα η οποία προΐσταται αυτής της προσπάθειας, και αποτελεί πολύτιμη συνεργάτιδα μέσω της τεχνογνωσίας της αλλά και της εθελοντικής προσφοράς της.