Είμαστε διπλά υπερήφανοι για το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του «Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία ” και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς ο “Ασκληπιός Ενιαία Υγεία” συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια.

Παρακαλούμε δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Μνημόνιο συνεργασίας με το “Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία”
06/10/2023 – 17:15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πηγή Άρθρου ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία (MED-OHC).

Ο αρμόδιος υφυπουργός Σταύρος Κελέτσης και η πρόεδρος του (MED-OHC) Ελένη Παυλίδου, υπέγραψαν τη συμφωνία με στόχο την ανάπτυξη, διάδοση και τη βέλτιστη εφαρμογή των αρχών της Ενιαίας Υγείας.

Η έννοια της Ενιαίας Υγείας είναι ένας από τους κύριους στρατηγικούς στόχους της νέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πράσινη Συμφωνία. Αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση της υγείας των ανθρώπων, της υγείας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέσω των αρχών της Ενιαίας Υγείας επιτυγχάνεται η βελτίωση της υγείας σωματικής και ψυχικής, ανθρώπων και ζώων, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, με στόχο τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας σε όλα τα επίπεδα.

Στο πλαίσιο προώθησης και προαγωγής της Ενιαίας Υγείας, η Μικροβιολογική Αντοχή συνιστά την πλέον εμβληματική δράση με στόχο τη μείωση της χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών κατά το 50% μέχρι το 2023. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την Μικροβιακή Αντοχή της χώρας μας έχει κατατεθεί επισήμως στην ΕΕ το 2019.

Η MED – OHC «Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία», αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει συσταθεί από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και την αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΕΝΙΑΙΑ ΥΓΕΙΑ και στοχεύει στη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, στα πλαίσια της επίτευξης μιας ισχυρής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το Μνημόνιο συνεργασίας αποσκοπεί στην από κοινού, από τα συμβαλλόμενα μέρη, ανάληψη πρωτοβουλιών για αναζήτηση πόρων και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στην αξιοποίηση γνώσης και εμπειρίας, αλλά και την εν γένει ανάπτυξη της επιστήμης και της ψηφιακής καινοτομίας για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Μικροβιακή Αντοχή.

Επιπλέον, θέτει ως προτεραιότητα, μέσω της υλοποίησης και εφαρμογής μίας σειράς δράσεων, την ολιστική ανάπτυξη, διάδοση και βέλτιστη εφαρμογή των αρχών της Ενιαίας Υγείας (One Health) με απώτερο σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας.