Δημοσιεύθηκε από τον Δρ, Χρήστο Ζαφειρίδη, Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Μικροβιακή Αντοχή, του «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΥΓΕΙΑ» και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΥΓΕΙΑ», η επιστημονική του εργασία (paper) στο Περιοδικό Antibiotics (τεύχος Σεπτεμβρίου 2023), με τίτλο “Building the National Antimicrobial Resistance Surveillance Network in Animals in Greece: A ‘One Health’ Approach” και πιο συγκεκριμένα στην ειδική έκδοση αυτού με τίτλο «Special Issue The One Health Strategy in Antimicrobial Resistance and Antimicrobial Use Surveillance Programs».

Μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση εδώ:
Antibiotics 2023, 12(9), 1442; https://doi.org/10.3390/antibiotics12091442

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προς ενημέρωσή σας, σας κοινοποιούμε ταυτόχρονα και την πιο πρόσφατη δημοσίευσή του (ως μέλος της συντακτικής ομάδας), στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers (τεύχος Μάϊου 2023), με τίτλο “Pilot testing the EARS-Vet surveillance network for antibiotic resistance in bacterial pathogens from animals in the EU/EEA”.