Γιώργος Βαλιάκος
Επίκουρος Καθηγητής
Βακτηριολογία και Βακτηριακά Νοσήματα Ζώων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μικροβιολογία, Χρήση Αντιμικροβιακών Ουσιών στη Κτηνιατρική, Αντιβιοαντοχή, Ενιαία Υγεία, Αναζήτηση Παραγόντων Κινδύνου για Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων

Βιογραφικό
Ο Γιώργος Βαλιάκος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το Δεκέμβριο του 2017. Γεννήθηκε το 1980, στη Λάρισα. Είναι πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει μεταπτυχιακό από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικό με τη Δημόσια Υγεία και διδακτορικό από το τμήμα Κτηνιατρικής του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι συγγραφέας σε 33 επιστημονικές δημοσιεύσεις, με άνω των 300 ετεροαναφορών και συνολικό h-index 8. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 70 προφορικές και σε αναρτημένες ανακοινώσες σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι κριτής σε 12 επιστημονικά περιοδικά.