Δημήτρης Δ. Βλαστός
Ψυχολόγος Υγείας BSc, MSc, MS
Ακαδημαϊκός Συντονιστής Τμήματος Ψυχολογίας
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας
SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

O Δημήτρης Δ. Βλαστός είναι εξειδικευμένος Ψυχολόγος Υγείας, αριστούχος υπότροφος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Σχολής Ψυχολογίας του Cardiff Metropolitan University.

Διατελεί Λέκτορας και Ακαδημαϊκός Συντονιστής του Τμήματος Ψυχολογίας του
SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος στα Προγράμματα Ψυχολογίας που προσφέρονται σε Συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Επιπροσθέτως, Διευθύνει το Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, όπου χρησιμοποιούνται σύνθετες και σύγχρονες μέθοδοι έρευνας για τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των υποκείμενων διεργασιών της. Η έρευνα του Εργαστηρίου του SCG επικεντρώνεται στη μελέτη της ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς και νόησης. Η θεωρητική γνώση και η ενδελεχής μεθοδολογία χρησιμοποιούνται για την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων που αφορούν την κοινωνία και οργανισμούς.
Έχει εποπτεύσει δεκάδες εργασίες, με δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται των πεδίων της Ψυχολογίας της Υγείας και της Συμπεριφορικής Ιατρικής, καθώς και της εφαρμογής της Ψυχολογικής Επιστήμης στην Ενιαία Υγεία. Τρέφει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-οικοσυστήματος και των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ευζωΐας, υιοθετώντας το Γνωσιακό-Συμπεριφορικό μοντέλο.